Träning

TRÄNINGSREGLER FÖR KARTING 2021

Anmälan:
All träning SKALL anmälas till träningsvakten innan träningen påbörjas. 
Träningsavgift betalas in på bankgiro nummer 888-0569 eller Swish 1230132613 
Träningsavgiften för medlemmar i Wäxjö MS och Lessebo MK är 1500:- / år. 
Avgiften SKALL vara inbetald före den 1/3 2022. Avgiften gäller för familj.
Träning skall också anmälas i Heja-appen.
Som medlem hos Hagaslätt Karting tränar man även fritt på den fina anläggningen i Kalmar.

Träningsmärke:
Träningsmärke SKALL vara fastsatt på rattkåpan eller annan väl synlig plats. Träningsmärken gällande gokart för 2022 skickas ut löpande efter betalning registrerats. Gäller från och med första onsdags-träning i april.

Ansvar:
Ansvarig ledare och förare är ansvariga för att karten följer gällande tekniska reglemente. 
Dagmärke: Dagmärke erhålls av träningsvakten vid anmälan och erhålles efter betalning. 300 kr. Dagmärken SKALL sättas på rattkåpan eller annan lämplig plats. (avlägsnas lätt efter träning)
Gäller inte förare från Wäxjö MS och Lessebo MK 

Säkerhet:
Hos träningsvakten finns tillgång till telefon –  aktuella larmnummer – första hjälpen.
Vid skada kontakta alltid träningsvakten. 

Licenser:
Förare är skyldig att på anmodan från träningsvakten uppvisa för året giltig licens. 

Övrigt:
Träningsvakten avgör tillsammans med de tränande hur träningen skall genomföras. 
Träningsvakten har rätt att vid olämpligt uppförande eller vårdslös körning avbryta träningen för aktuella förare/ledare.

Om ni önskar träna någon annan dag än utsatt träningstid vänligen kontakta:
Jannie Elbrink 073-501 14 24

Ni får absolut inte träna utan träningsvakt finns på plats.

ÖPPETTIDER
April – September
– Onsdagar 17:00 – 20:00
– Söndagar 09:00 – 15:00 (13:00 – 15:00 delas med hyrkart)
Oktober – Mars
-Söndagar 13:00 – 17:00 (Om inget annat anges i Kalender / Heja appen)

Träning och tävling ej tillåten på Hagaslätts motoranläggning utan dispens från Hagaslättskommittén under följande tider. 7 dagar före älgjakten + 7 första älgjaktsdagarna.

Träningen är stängd under tävlingsdagar, karting & folkrace samt under älgjakten.
Kolla kalendern för mer info!

VÄLKOMNA TILL TREVLIGA OCH GIVANDE TRÄNINGAR! 

WÄXJÖ MS / LESSEBO MK / KALMAR MK

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close