Hagaslätt

Hagaslätt ägs idag gemensamt av motorklubbarna Wäxjö Motorsällskap (WMS) och Lessebo Motorklubb (LMK) och sköts av HAGASLÄTTSKOMMITÉN, vari ingår representanter från båda klubbarna och från de sektioner som nyttjar området.

1978 – 1980 byggdes kartingbanan av Lessebo Motorklubb. Den invigdes officiellt den 17 maj 1981. Den byggdes nästan uteslutande med ideella och sponsorers insatser.

1981 – 1982 färdigställdes motocrossbanan, denna likaså helt med egna medel. Motorcrossen lades ner 1998 då intresset inte var tillräckligt stort för denna verksamhet.

1983 – 1984 färdigställdes folkrace banan. Premiärtävlingen var 1984.

1988 gick Wäxjö Motorsällskap, WMS, in som delägare. Detta gav anläggningen bättre ekonomiska förutsättningar och möjliggjorde framförallt kartingbanans modernisering med bl.a. förlängning och ny toppbeläggning.

CAFETERIAN har successivt byggts ut och moderniserats och har idag plats för 30 – 40 sittande gäster.

INOM EN RADIE AV 1 MIL finns: tre glasbruk, handpappersbruk, bensinstationer och ett stort antal butiker och matställen. Det ger besökarna och deras familjer möjlighet att finna sysselsättning för hela familjen.

VÄGBESKRIVNING:

Från Växjö väg 25 mot Kalmar. Efter ca 30 km passeras Hovmantorp och efter ytterligare några km finns skylt motorbana. Sväng vänster (Bergdala, motorbana) och fortsätt ett par km. När du kommer fram till skylt (motorbana) sväng vänster. Nu är du snart framme hos oss. Välkommen!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close